Druk enter om te zoeken

June 15 2024
Deze koperplaat is gemaakt als onderdeel van de upgrade van de etsdemonstraties in Museum het Rembrandthuis 2018. Bij de uitleg over de etstechniek komt deze koperplaat aan bod als er vragen zijn over specifieke etstechnieken van Rembrandt. Bovenste laag: koperplaat. Middelste laag: de etsgrond. Onderste laag: de witte etsgrond met rood en zwart krijt.
Deze koperplaat is gemaakt als onderdeel van de upgrade van de etsdemonstraties in Museum het Rembrandthuis 2018. Bij de uitleg over de etstechniek komt deze koperplaat aan bod als er vragen zijn over specifieke etstechnieken van Rembrandt. Bovenste laag: koperplaat. Middelste laag: de etsgrond. Onderste laag: de witte etsgrond met rood en zwart krijt.

De witte etsgrond van Rembrandt

Fons van Laar achterhaalde Rembrandts werkwijze

Categorieën: Etsen, Fons van Laar, Instructief, kM 111, Koper, en Workshop

Tags: Rembrandt

Het mysterie van de witte etsgrond van Rembrandt was in Museum het Rembrandthuis en bij liefhebbers in het algemeen iets waarover wel is gespeculeerd, maar waar geen recept of duidelijke informatie over bekend was. Fons van Laar, kunstenaar en demonstrateur bij het museum, stuitte bij toeval op interessante informatie in kM 5: gronderingen van witte etsgronden met colle de Flandre zouden zijn toegeschreven aan Rembrandt. De originele bron van deze informatie bleek een boek te zijn van Abraham Bosse uit 1645. Op basis van diens informatie maakte Van Laar een hedendaags recept voor witte etsgronden.

> Neem een abonnement op kM

Lees dit artikel in kM 111 over Rembrandt.

kM is een magazine met materiaaltechnische informatie over beeldende kunst en vormgeving.

Fons van Laar

Fons van Laar is beeldend kunstenaar, opgeleid aan de Jan van Eyck Academie Maastricht. Actief als schilder en keramist. Werkzaam in Museum het Rembrandthuis in Amsterdam als demonstrateur etsen en verfbereiding.