Druk enter om te zoeken

June 15 2024

Categorieën: Beschouwend, Gezondheid, Informatief, kM 117, Materiaaltechnisch, Onderzoek, Pieter van Broekhuizen, en Plastic

Tags: Eric Schutte

Het zal niemand verbazen dat er bij het verhitten van alle soorten kunststoffen toxische stoffen ontstaan. Welke dat zijn, hangt natuurlijk af van het type kunststof dat men verhit, de additieven die er in de kunststof zijn gebruikt, bij welke temperatuur verhitting plaatsvindt, met of zonder open vlam, of er voldoende zuurstof aanwezig is, enzovoort. Maar in het algemeen kan men stellen dat onafhankelijk van het type kunststof de verhittingsproducten giftig zijn. In dit artikel bespreken we er enkele.

> Neem een abonnement op kM

Lees dit artikel in kM 117 over de huid van kunstwerken.

kM is een magazine met materiaaltechnische informatie over beeldende kunst en vormgeving.

Pieter van Broekhuizen

Pieter van Broekhuizen is biochemicus, gepromoveerd in de nanotechnologie. Momenteel is hij verbonden aan het Bureau KLB en betrokken in Europees nanotechnologisch onderzoek. Hij was vanaf de oprichting tot aan halverwege de jaren 00 lid van de redactie van kM.