Druk enter om te zoeken

June 15 2024

Categorieën: Beeldhouwen, Installaties, Interview, Karton, Klei, kM 117, Lijmen, Materiaaltechnisch, en Monika Auch

Tags: Huid en Maartje Korstanje

BIG ART 2020, op het industriële Hembrugterrein, de grens tussen Amsterdam en Zaandam, waren vier dagen lang monumentale kunstwerken te zien. In een van de kenmerkende gebouwen met de gewelfde koepels presenteerde Maartje Korstanje een grote sculptuur. Er was ruimte om eromheen te lopen, om de verhoudingen met de gigantische hal te registreren, de grillige, naar boven wijzende vorm
van veraf en dichtbij te bekijken, en om het aan te raken. Zintuiglijke indrukken beklijven, zoals de gladde, harde structuur, het zachte textiel en de veranderende lichtbreking op het oppervlak van de huid.

Foto: Auke Hamers

> Neem een abonnement op kM

Lees dit artikel in kM 117 over de huid van kunstwerken.

kM is een magazine met materiaaltechnische informatie over beeldende kunst en vormgeving.