Druk enter om te zoeken

July 18 2024
Schildersziekte
Schildersziekte

Categorieën: Gezondheid, Huid, Informatief, en Monika Auch

Tags: Allergenen, Gezondheid, en schildersziekte

Het inademen van agressieve, vluchtige oplosmiddelen (om bijvoorbeeld vetten en oliën op te lossen) kan een schadelijke uitwerking hebben op het centrale zenuwstelsel. De hersenaandoening die daaruit voortkomt, wordt in de volksmond schildersziekte genoemd, de medische term is Organo Psycho Syndroom (OPS) of Chronische Toxische Encephalopathie (CTE).

Om deze hersenaandoening voor een deel te voorkomen, wordt ernaar gestreefd zo veel mogelijk over te stappen op het gebruik van verfsoorten zonder oplosmiddelen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers en handschoenen te gebruiken. Zo maak je de kans op schildersziekte zo klein mogelijk.

Symptomen

OPS tast het centrale zenuwstelsel aan, met lichamelijk en psychisch letsel tot gevolg. Bij het ziektebeeld gaat het om zeer uiteenlopende symptomen op het gebied van emotie, concentratie, geheugen en leervermogen.

Diagnose

Nederland telt naar schatting ongeveer 460 OPS-patiënten. Niet alleen schilders hanteren de giftige stoffen als terpentine, thinner, tolueen, aceton of xyleen, maar ook tapijtleggers, autospuiters, laboranten of mensen die in drukkerijen de persen reinigen. Om vast te stellen of er sprake is van OPS, dient schriftelijk een onderzoek te worden aangevraagd bij een van de twee Solvent Teams in Amsterdam en Enschede. Ook is een verwijzing nodig van de huisarts, specialist of arbodienst/bedrijfsarts. Kijk voor meer informatie op www.stichtingops.nl.

Gevolgen

Geuite klachten zijn onder meer:

  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Concentratiestoornissen
  • Moeheid
  • Vergeetachtigheid
  • Karakterveranderingen (zoals agressie), waarvan naast de OPS-patiënt zelf een heel gezin de dupe kan worden.
  • In een ernstige vorm kan dementie voorkomen.

Bron: www.hersenstichting.nl

Deze tekst werd eerder gepubliceerd bij het artikel ‘komt een beeldend kunstenaar bij de dokter’ in kM 87 .